Festivalo "Velura sezono-16"


              Raporto pri la festivalo

   30-an de julio en Jalto finigxis la arta E-festivalo “Velura sezono-16”. Krom 19 jaltanoj ĝin partoprenis 33 esperantistoj el 13 landoj, kiuj venis karavane post IJK-67.

   La karavano estus pli multenombra, se ne  misinformado en la retejo de la kongreso. En la anonctabulo sen interkonsento kun ni aperis stranga averto alsendi ĝis 15-a de majo 35-40 eŭrojn  por la trajnbiletoj al Simferopolo. Mi tuj kontaktis Andrej Jankovskij, kiu faris la retejon, kun peto forigi la misinformon, ĉar la biletojn eblas aĉeti ne pli frue ol 45 tagojn antaŭ forveturo la 21-an de junio (do 6-an de junio) kaj ke la bileto kostas nur ĉ.10 eurojn. Sed li respondis, ke ne rajtas tion fari sen permeso de M.Lineckij. La permeson ni ricevis ne tuj…. Sed kia estis nia surprizo, kiam post duonmonato denove ekvidis en la anonctabulo la saman misinformon. Denove necesis kontakti Andreon por forigi ĝin. Tiutempe la gxusta informo pri la neceso antauxmendi la biletojn estis en retejo de la postkongresa festivalo.

    Kiucele ĝenerale ĉio ĉi okazis, ne estas kompreneble. Sed rezulte multaj esperantistoj post 15-a de majo konsideris, ke jam malfruas mendi biletojn al Simferopol, kaj aĉetis reajn biletojn hejmen. Ni aĉetis trajnbiletojn al 20 homoj kaj enmanigis ilin en Kievo. En Jalto ni enmanigis al ili biletojn hejmen.

    Nur kelkaj homoj riskis redoni al kasejo aĉetitajn de ili biletojn hejmen kaj sukcesis dum la kongreso aĉeti biletojn al Simferopolo por la sama trajno, per kiu veturis la karavano.

    Alia malbonaĵo estis, ke nur en la tria informilo aperis nomoj de kantistoj kaj kantgrupoj,  partoprenontaj la koncertojn. Tial ni ne povis anticipe inviti ilin al la festivalo. En la ukrainia retlisto ĝenerale forestis informoj pri la kongreso…

 

                     Nun pri la festivalo.

  La partoprenantoj logxis en studenta komunlogxejo en 2 kaj 3-litaj cxambroj  kun varmakva dusxejo, necesejo kaj malvarmigilo en blogo kontraux 90 hrivnoj (cx. 8 euxroj) kaj en similaj kondicxoj, sed kun varma dusxejo en koridoro kontraux 55 hrivnoj (cx. 6 euxroj).

  Mangxado okazis en apuda malmultekosta studenta mangxejo.

  La programo estis ricxa: ekskursoj, turista marsxo, koncertoj, prelegoj. Kiam la alveturintoj eksciis, ke ĉiu ricevos programon por la tuta periodo, eksplodis aplaŭdoj. Je nia miro ili rakontis, ke dum la kongreso la programo aperis nur por la sekva tago kaj ŝanĝiĝis dum la tago. Estas mia sola rimarko pri la kongreso, kiun mi ne ĉeestis. Ĝi estas nur la reeĥo de la kongreso.

   Ekskursoj al Balaklavo, Sebastopolo, Alupko, Livadio estis organizitaj tiamaniere, ke fine de ĉiu el ili la partoprenantojn atendis plaĝumado en pura maro, kio ne eblas sur plenŝtopitaj malpurakvaj plaĝoj en Jalto. Eĉ pli – en Sebastopolo okazis naĝado en maro desur skutero, kies kapitano, interalie, estas esperantisto.  

    Solena malfermo kaj koncerto de Pavel Moĵajev okazis en la urba biblioteko, kies fondinto kaj unua direktoro estis fama E-pioniro Nikolaj Borovko. Al la malfermo estis invititaj jxurnalistoj kaj okazis banketeto.

    Dum la postkongreso okazis prezento de spektakloj “Masko”, “Longa lango” kaj “Dramo” de la jalta E-teatro.  Fondinto kaj direktoro de livadia orgena halo Vladimir Ĥromĉenko koncertis por la festivalanoj kaj poste renkontiĝis kun ili, Do revenis la tradicio de la unuaj festivaloj komenci la programon je liaj koncertoj.

Okazis "ronda tablo" je temo "Esperantistoj-mondvojagxantoj", prelego de Jefim Zajdman "Raul Wallenberg, forgesigitaj E-herooj kaj sekretaj servoj" kaj prelego de Anna Mikitin pri sxia volontula laboro en Tuluza E-centro.

  La arangxon gxuis kaj la  partoprenantoj kaj la gastigantoj. Post la festivalo en la urba kaj respublikaj retejo aperis multaj informoj pri gxi.


  Mi volas esprimi dankon al Svetlana Neĵalskaja el Ĥarkovo, kiu seninterrompe okupiĝis pri la partoprenantoj en la komunloĝejo, organizadis ilian manĝadon, helpis al nevidipovaj esperantistoj ktp.

Ankaŭ al niaj klubanoj:

- Anĵela Belenko, kiu multe klopodis por antaŭprepari la programon,

- profesia turista agento Jelena Snigirjova, dank’ al kiu  la ekskursoj estis bone organizitaj.

- ekskursgvidantoj Lena Smirnova, Irina Ogirenko  kaj turistino Marjam Nizamutdinova.

- novaj esperantistoj Tanjo Anuŝkina kaj Daŝa Makarova, kiuj multon faris por la solena malfermo

- reĝisoro Svetlana Kravcova de E-teatro kaj la aktoroj Oleg Korotkov, Gurij Korniljev, Anna Mikitin

   kaj aparte al Anjo Mikitin, kiu  propagandis la postkongreson dum la festivalo kaj gvidis la karavanon.

  Reveninte hejmen, multaj partoprenintoj sendis salutojn al la organizantoj. Jen estas kelkaj el ili.

Jelena Nadikova, spertulo (Ĉeboksary) Dankon pro Velura sezono!!! Mi dum kelkaj tagoj "ne trovas lokon por mi", kiel oni diras ruse, ĉar ege!!! volas denove ekesti en nia komunloĝejo...

 

Mirko Chiaramonte, komencanto (Italio)
Dankon pri via bona organizo de la postkongreso, kaj pri amika etoso kaj helpoj,
mi provas skribis esperante tiel bone kiel mi povas, mi esperas ne tro multe eraris
Sekvafoje mi pli bone esperante parolos, promesas.

 

Emma Breuninger, spertulo (Germanio) 

Mi tre ĝuis la tagojn dum Velura Sezono: bela etoso, belega ĉirkauaĵo, interesaj homoj. Iam certege mi denove partoprenos Veluran Sezonon, en septembro, kiam estos  malpli da varmeco, pli da fruktoj, malpli da homoj, pli da eblecoj por promenadi, marŝi, vizitadi ktp.Koran dankon pro la organizado, vi vere faris bonegan laboron.Kelkaj novaj kievaj esperantistoj sendis ecx la artikoleton

                        "Neforgeseblaj impresoj

   Ĉi-jare ni sukcesis partopreni internacian E-renkontiĝon “Velura sezono”, kiu okazis en Jalto post IJK-67.

Jaltaj esperantistoj sukcesis tiel organize la aranĝon, ke ĝi komenciĝis jam en trajno. Por ĉiuj dezirantoj estis anticipe aĉetitaj biletoj el Kievo al Jalto en unu trajno kaj ni karavane ekveturis al la maro.  Tio estis mirinde! La grupo ne estis granda, sed en ĝi estis reprezentantoj de 13 landoj!

  Certe por rigardi ĉiujn belaĵojn de Jalto ne sufiĉus eĉ monato, sed en la programo estis ankaŭ diversaj renkontiĝoj, koncertoj, prelegoj. Ne unufoje eblis ekaŭdi de eksterlandanoj: “Jes, al Jalto necesas veni ankorŭxfoje!”

Dum semajno ni sukcesis viziti lokojn Sebastopolo, Balaklavo, Alupko, Livadio, Gurzufo, Nikita botanika ĝardeno, Massandra parko, dufoje naĝis en la maro de skutero. Kompreneble, ke al la ĉefa organizanto ne estis facile, do nur dank’ al  liaj multaj helpantoj, novuloj kaj veteranoj, ni ne nur multon ekvidis, sed ankaŭ bone interkomunikiĝis. Ja fakte ĉiuj partoprenintoj bone posedas la lingvon.

  Sed la plej granda surprizo por ni estis jalta esperanto-teatro, kiu prezentis tri spektaklojn laŭ rakontoj de Anton Ĉeĥov, akceptitajn “je Hura!”  Apartan “Brave!” al la reĝisoro Svetlana Kravcova.

   Grandan dankon al ĝiuj, kiuj  ebligis al ni viziti la belegan landon “Esperanto”. 

        Nome de partoprenintoj el Kievo – Tatjana Volyncxuk